Jste zde » úvod novinky Novela CITES v kostce

Novela CITES v kostce

Autor: Jiří Hošek 05.10.2009

Novela zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi - CITES dokončila pouť legislativním procesem. 24. 9. 2009 ji podepsal prezident a nyní čeká na publikování ve sbírce zákonů. Vzhledem ke množství a složitosti úprav ministerstvo životního prostředí přislíbilo vydání úplného znění zákona a ne pouze novely. Ministerstvo také musí k novele vydat prováděcí vyhlášku, která některé body zákona bude rozvíjet a zpřesňovat. Novela zákona vstoupí v platnost od 1. 1. 2010.

Ze spousty změn a dopřesnění by se novela měla chovatelů dotknout především v těchto oblastech:

  • Obchod s primáty bude silně omezen. Při vyřizování dokladů CITES bude vyžadováno splnění veterinárních předpisů, tedy bude umožněn pouze obchod mezi schválenými chovatelskými zařízeními.

  • Zpoplatnění udělování výjimek z obchodní činnosti. Novela zavádí poplatek 100 Kč za každý exemplář, nad 20 kusů jednorázový poplatek 2000 Kč.

  • Omezuje se registrace méně ohrožených zvířat. Z přílohy B se registrují pouze všichni primáti, kočkovité šelmy (kromě kočky domácí), sloni, nosorožci a dva druhy orlů. U plazů a obojživelníků se tak registrace týká pouze druhů z přílohy A. Tento seznam je nyní uveden přímo v zákoně a není jej tedy možné tak operativně měnit, jako když byl v prováděcí vyhlášce.

  • Prodlužuje se lhůta pro registraci z 15 dnů na 30 při nabytí zvířete.

  • Registrace a výjimky vyřizují jen krajské úřady, již ne správy národních parků a chráněných krajinných oblastí

  • Novela zpřesňuje možnosti značení registrovaných exemplářů a zakazuje použití jedné značky (čipu) vícekrát.

  • Také podrobně specifikuje co je uznatelný doklad prokázání původu zvířete a co musí obsahovat za údaje. Pozor týká se také druhů z přílohy B, C a D.

  • Zavádí se povinnost vést obchodní a chovatelské záznamy u druhů zvířat z příloh A a B. Podrobnosti a seznam výjímek u kterých se záznamy nepovedou, bude specifikovat prováděcí vyhláška. V návrhu vyhlášky byly z povinnosti vést záznamy vyjmuty druhy z přílohy A které měly i výjimku z povinnosti registrace: Acrantophis dumerili, Chamaeleo chamaeleon, Lacertidae spp., Phelsuma guentheri, Python molurus molurus) a z přílohy B pak všechny druhy kromě: Cordylus spp., Crocodylia spp., Cuora spp., Dracaena spp., Phrynosoma coronatum, Pseudocordylus spp., Testudinata spp., Tupinambis spp., Varanus exanthematicus. Vzhledem ke změnám, které v průběhu schvalování novely proběhly (prakticky zrušení registrací druhů z přílohy B), se tento seznam velmi pravděpodobně změní.

  • Pořadatelé chovatelských burz a provozovatelé inzercí budou mít informačně osvětové povinnosti. Budou muset informovat o existenci CITES a postupech s tím souvisejících.

Další informace o novele je možné najít na webu ministerstva životního prostředí.