You are here » home profiles Andrej Funk

Andrej Funk

About me

Členství v odborných organizacích:

Teraristická společnost Praha (TSP)

Členství ve vědeckých společnostech:

Česká herpetologická společnost (ČHS)

Zaměstnání a podobné aktivity:

odborný redaktor časopisu Živa

redaktor časopisu Herpetologické informace

výuka teraristiky apod. předmětů jako externista na České zemědělské univerzitě v Praze

Má teraristická, herpetologická, zoologická či jinak biologická publikační činnost

 I. Články v periodických tiskovinách:

·                     publikace ve vědeckých, odborných, populárně odborných či populárně vědeckých časopisech a sbornících konferencí:

FUNK A., VRABEC V., VELECHOVSKÝ M., 2015: Poznámky k druhové a ekologické variabilitě gekonů Maroka. - Živa, Praha, 63 (1): 37-40.

FUNK A., FUNKOVÁ K., 2014: Costanera Sur - za zvířaty v argentinském velkoměstě. - Živa, Praha, 62 (2): 90-92.

FUNK A., KOLÁČOVÁ K., 2012: Obojživelníci a plazi rezervace Laguna Blanca (Paraguay) a vědecké a environmentální aktivity nadace Para La Tierra a projektu FAUNA Paraguay. - Herpetologické informace, Praha, 11 (1): 10-12.

FUNK A., KOLÁČOVÁ K., 2011: Poznámky k pozorování výskytu herpetofauny v jihovýchodním Bulharsku a k měření teploty při sledování aktivity obojživelníků a plazů. - Herpetologické informace, Praha, 10 (2): 10-14.

FUNK A., KOLÁČOVÁ K., 2011: Khao Yai - nejstarší národní park v zemi slonů a gibonů. - Živa, Praha, 59 (2): 94-97.

FUNK A., 2010: Poznámky k vybraným zástupcům marocké herpetofauny aneb třikrát (a snad ne dost) v západním Maghrebu. - Herpetologické informace, Praha, 9 (1): 17.

FUNK A., VELECHOVSKÝ M., VRABEC V., 2010: Druhová a ekologická variabilita scinků Maroka. - Živa, Praha, 58 (1): 35-37.

FUNK A., VELECHOVSKÝ M., STĚNIČKA J., GRAČKO M., KNOBLOCH O., HEJDUK J., BLAŽEJ L., 2009: Další herpetologická pozorování a faunistická data z Maroka. - Herpetologické informace, Praha, 8 (1): 69-72.

FUNK A., VRABEC V., VELECHOVSKÝ M., 2008: Herpetological and other observations and new data of occurrence in the Morocco. - Workshop of animal biodiversity, Jevany, FAPPZ ČZU v Praze: 60-61. 

FUNK A., VELECHOVSKÝ M., VRABEC V., 2008: Obojživelníci a plazi Maroka, část 2. - Akvárium terárium, Praha, 51 (6): 58-63.

FUNK A., VRABEC V., VELECHOVSKÝ M., 2008: Ještě k želvám rodu Mauremys nejen v severní Africe. - Živa, Praha, 56 (5): 226-228. 

FUNK A., PUTZ M., 2008: Biotopo del Quetzal - zajímavá ukázka guatemalského mlžného lesa. - Orchidea, Praha, 19 (1): 2-11. 

FUNK A., PUTZ M., 2008: Epifytní bublinatka Utricularia jamesoniana pod Auyan Tepui. - Masožravé rostliny, Jilemnice, 2 (1): 45-49. 

FUNK A., VELECHOVSKÝ M., VRABEC V., 2008: Obojživelníci a plazi Maroka, část 1. - Akvárium terárium, Praha, 51 (2): 60-65.

FUNK A., VRABEC V., VELECHOVSkÝ M., SCHWERTNER J., HLAVA J., ČADKOVÁ Z., 2007: Herpetologická pozorování a nová data výskytu v Maroku. - Herpetologické informace, Praha, 6 (1): 25-29.

FUNK A., 2007: Některé zajímavé lokality ve Venezuele. – Orchidea, Praha, 18 (1): 17-25.

FUNK A., 2007: Co víme o denních gekonech rodu Phelsuma (2). – Tera fórum, Kladno, 1 (3): 28-33.

FUNK A., 2007: Co víme o denních gekonech rodu Phelsuma (1). – Tera fórum, Kladno, 1 (2): 16-22.

FUNK A. & GRAČKO M., 2006: Poznámky k herpetofauně Venezuely. – Herpetologické informace, Praha, 5 (1): 19-23.

FUNK A. & GRAČKO M., 2006: Druhová pestrost (nejen) obojživelníků a plazů v Los Llanos. – Živa, Praha, 54 (5): 223-226.

FUNK A. & VRABEC V., 2005: Poznámky k chovu a rozmnožování čolka východního (Cynops orientalis). – Akva tera fórum, Kladno, 1 (12): 64-68.

VRABEC V., HES O., FUNK A. & KOČÁREK P., 2005: Proč se nám nedaří kobylky ságy? – Akva tera fórum, Kladno, 1 (11): 62-65.

FUNK A., PUTZ M. & PUTZOVÁ M., 2005: Mindo-Nambillo – pokus o záchranu biodiverzity. – Živa, Praha, 53 (5): 237-240.

VELECHOVSKÝ M., FUNK A. & VRABEC V., 2005: Pouštní vodní klenot Mauremys leprosa zizi (Schleich, 1996). – Akva tera fórum, Kladno, 1 (10): 64-67.

FUNK A., 2005: Goniurosaurus luii Grismer, Viets et Boyle, 1999, gekončík čínský. – Akva tera fórum, Kladno, 1 (7): 56.

FUNK A. & HOTTMAR V., 2005: Uroplatus sikorae sameiti Böhme et Ibisch, 1990, ploskorep Sameitův. – Akva tera fórum, Kladno, 1 (7): 55.

FUNK A., VRABEC V., VELECHOVSKÝ M., SEJKORA R. & POLÁK B., 2004: Herpetologická pozorování v Maroku. – Herpetologické informace, Praha, 3 (1): 18-21.

FUNK A. & PUTZ M., 2004: Herpetologické postřehy z jižního Mexika a z Guatemaly. – Herpetologické informace, Praha, 3 (1): 13-14.

FUNK A. & PUTZ M., 2004: Anolis z guatemalských mlžných lesů. – Živa, Praha, 52 (4): 174-175.

FUNK A., 2004: Phyllodactylus reissii Peters, 1862, gekon guayaquilský. – Akvárium terárium, Praha, 47 (8): 46.

FUNK A., 2004: Underwoodisaurus milii (Bory de Saint-Vincent, 1825). – Aquaterra, Španělsko, 1 (1): 46.

FUNK A. & VRABEC V., 2004: Rhacodactylus auriculatus (Bavay, 1869), Gecko arborícola de Nueva Caledonia. – Aquaterra, Španělsko, 1 (1): 45.

FUNK A. & VRABEC V., 2004: Coleonyx elegans Gray, 1845, gekončík mexický. – Akvárium terárium, Praha, 47 (1): 46.

FUNK A. & VRABEC V., 2004: Chondrodactylus angulifer Peters, 1870, gekon. – Akvárium terárium, Praha, 47 (1): 45.

FUNK A., KRUPKOVÁ L. & ŠROTOVÁ J., 2003: 150 let časopisu Živa – různé etapy popularizace přírodních věd a biologie v Čechách. – Zoologické dny Brno 2003, Sborník abstraktů z konference 13.-14. února 2003, Brno:  26-27.

VRABEC V., HES O., HNÍZDO J., PEŠ T., FUNK A. & MATOUŠEK J., 2003: Zur Zucht afrikanischer Schnecken der Gattung Achatina (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata) – Erfahrungen aus der Tschechischen Republik. – Arthropoda, Německo, 11 (1): 2-17.

FUNK A., 2003: Underwoodisaurus milii (Bory de Saint-Vincent, 1825), pagekon miliův. – Akvárium terárium, Praha, 46 (10): 46.

FUNK A. & VRABEC V., 2003: Rhacodactylus auriculatus (Bavay, 1869), pagekon ušatý. – Akvárium terárium, Praha, 46 (10): 45.

FUNK A., 2003: Dokonalé mimikry Brookesia decaryi. – Akvárium terárium, Praha, 46 (9): 62-63.

FUNK A., VELECHOVSKÝ M. & VRABEC V., 2003: Vodní želva na Sahaře a v horách. – Živa, Praha, 51 (4): 177-179.

FUNK A., 2003: Co nového u plazů v letech 2000 až 2002 a želv rodu Testudo v 80.-90. letech. – Akvárium terárium, Praha, 46 (7): 60-65.

FUNK A., 2003: Coleonyx mitratus (Peters, 1863), gekončík nikaragujský. – Akvárium terárium, Praha, 46 (6): 46.

FUNK A., 2003: Rhacodactylus ciliatus (Guichenot, 1866), pagekon řasnatý. – Akvárium terárium, Praha, 46 (6): 45.

FUNK A., 2003: Rhacodactylus chahoua (Bavay, 1869), pagekon lišejníkovitý. – Akvárium terárium, Praha, 46 (2): 46.

FUNK A., 2003: Rhacodactylus leachianus (Cuvier, 1829), pagekon obří. – Akvárium terárium, Praha, 46 (2): 45.

VRABEC V., FUNK A. & HES O., 2003: Pozorování páření ještěrek Lacerta (Darevskia) rudis ve volné přírodě v Turecku. – Akvárium terárium, Praha, 46 (1): 66-69.

FUNK A. & VRABEC V., 2003: Snails of the Partulidae family IV: Program for surviving of Partulidae gastropods. Plži čeledi partulovití (Partulidae) IV. Záchranné programy pro partulovité plže. – Sklípkan, Plzeň, 8 (3): 89-92.

FUNK A. & VRABEC V., 2003: Snails of the Partulidae famaly III: Distribution, treath and extinction of the genus Partula. Plži čeledi partulovití (Partulidae) III. Rozšíření, ohrožení a vymírání rodu Partula. – Sklípkan, Plzeň, 8 (2): 67-69.

FUNK A. & VRABEC V., 2003: Snails of the Partulidae family II: Distribution and conservation status. Plži čeledi partulovití (Partulidae) II. Rozšíření, ohrožení a vymírání. – Sklípkan, Plzeň, 8 (1): 13-29.

FUNK A. & VRABEC V., 2002: Plži čeledi partulovití (Partulidae) I. Taxonomie, biologie a rozšíření. – Sklípkan, Plzeň, 7 (6): 135-136.

FUNK A., 2002: Gekoni rodu Phelsuma – aktuální stav poznání. – Herpetologické informace, Praha, 1 (2-3): 10-16.

FUNK A., 2002: Co nového u plazů v letech 1997 až 2001. – Akvárium terárium, Praha, 45 (8): 62-67.

FUNK A., 2002: Poznámka ke gekončíkům rodu Goniurosaurus. – Akvárium terárium, Praha, 45 (7): 56-58.

FUNK A., 2002: Poznámka k dlouhověkosti sklípkanů. – Sklípkan, Plzeň, 7 (3): 66.

FUNK A., 2001: Poznámky k taxonomii, biologii a chovu varanů (Varanidae) – část I. – Chamaeleo, Praha, 11: 29-60.

FUNK A. & GRAČKO M., 2001: Taxonomie, chov a rozmnožování užovky domácí z komplexu Lamprophis (syn. Boaedon) fulinginosus. – Chamaeleo, Praha, 11: 20-28.

FUNK A., 2001: Poznámky k chovu a rozmnožování gekonů rodu Phelsuma. – Niedeliana, Praha, Sborník přednášek XXVIII. Národní konference teraristů a herpetologů ČR 27.-29. 9. 2001 v Oseku u Duchcova, 7: 23-24.

FUNK A. & VRABEC V., 2001: Geckonia chazaliae Mocquard, 1895, gekon hlavatý. – Akvárium terárium, Praha, 44 (10): 45.

VRABEC V., FUNK A. & HES O., 2001: Chov poustevnického raka Coenobita clypeatus. – Sklípkan, Plzeň, 6 (3): 58-64.

VRABEC V. & FUNK A., 2001: Memento plžů rodu Partula - aneb nejen obratlovci vymírají. - Ochrana přírody, Praha, 56 (5): 140-141.

PAŁASIEWICZ J., FUNK A. & VRABEC V., 2001: Zimbabwské saranče Lobosceliana cinerascens. – Akvárium terárium, Praha, 44 (7): 60-63.

FUNK A., 2000: Biologické a ekologické aspekty chovu a rozmnožování gekonů rodu Phelsuma. - Chamaeleo, Praha, 10: 13-53.

VRABEC V. & FUNK A., 2000: Budeme chovat roháče v kompostech?. - Sklípkan, Plzeň, 5 (6): 136-137.

FUNK A., 2000: Seychelský potemník Polposipus herculeanus. - Sklípkan, Plzeň, 5 (5): 104-105.

FUNK A. & VRABEC V., 2000: Záchranný chov plžů rodu Partula. - Sklípkan, Plzeň, 5 (4): 90-92.

FUNK A., 2000: Vliv slunečního záření na chování scinka Corucia zebrata. - Natrix, Praha, 8 (25): 1-7.

VRABEC V. & FUNK A., 1999: The finding of Meloe violaceus (Coleoptera: Meloidae) on the top of the Sněžka Mt. (Giant Mts.). Nález druhu Meloe violaceus (Coleoptera: Meloidae) na vrcholu Sněžky (Krkonoše). - Opera Corcontica, Vrchlabí, 36: 219 - 220.

FUNK A., 1998: Několik poznámek k pozorování herpetofauny v okolí Vráže u Písku. - Chamaeleo, Praha, 8: 25-27.

FUNK A., 1995: Pozorování ještěra Ameiva auberi v teráriu. - Akvárium terárium, Praha, 38 (2): 26-28.

FUNK A., 1994: Zkušenosti s chovem 14 forem denních gekonů rodu Phelsuma. - Chamaeleo, Praha, 4: 53-60.

FUNK A., 1994: Zajímavý gekon Phelsuma standingi. - Akvárium terárium, Praha, 37 (9): 31-32.

FUNK A., 1994: Gekon Phelsuma dubia v teráriu. - Akvárium terárium, Praha, 37 (2): 31-34.

FUNK A., 1993: Phelsuma lineataPhelsuma pusilla. - Phelsuma - Info zpravodaj Klubu chovatelů Phelsuma ČSTH, Praha, II (3): 3-4.

FUNK A., 1993: Vzácné, ohrožené a snad i vyhubené felsumy. - Phelsuma - Info zpravodaj Klubu chovatelů Phelsuma ČSTH, Praha, II (3): 2.

FUNK A., 1993: Známé formy rodu Phelsuma - současný stav. - Phelsuma - Info zpravodaj Klubu chovatelů Phelsuma ČSTH, Praha, II (3): 2.

FUNK A., 1992: Phelsuma laticauda. - Info Zpravodaj, Klub chovatelů Phelsuma ČSTH v Praze, I (1): 3.

·                     recenze, diskuse, komentáře, reportáže či jiná sdělení:

FUNK A., 2013: Recenze: Zavadil V., Sádlo J. & Vojar J. (eds.), 2011: Biotopy našich obojživelníků a jejich management. - Herpetologické informace, Praha, 12 (1): 22-24.

FUNK A., 2013: Zpráva z průběhu 28. konference ČHS, Olomouc, 3.-5. května 2013. - Herpetologické informace, Praha, 12 (1): 3-4.

FUNK A., 2013: Ryby v Živě aneb v Živě o rybách. - Živa, Praha, 61 (6): CXXX.

FUNK A., 2013: Recenze: Práce muzea v Kolíně - řada přírodovědná. - Živa, Praha, 61 (5): CXIV-CXV.

FUNK A., 2013: Konference a výročí České herpetologické společnosti - po 40 letech opět v Olomouci. - Živa, Praha, 61 (5): CVI.

FUNK A., 2013: Zoologické dny 2013 v Brně. - Živa, Praha, 61 (2): XLIII.

FUNK A., 2012: Recenze: Stojanov A., Tzankov N. & Naumov B., 2011: Die Amphibien und Reptilien Bulgariens. - Herpetologické informace, Praha, 11 (1): 24-28.

FUNK A., 2012: Zpráva z průběhu 27. konference ČHS, Zoo Ohrada, Hluboká nad Vltavou, 18.-20. května 2012. - Herpetologické informace, Praha, 11 (1): 3-4.

FUNK A., 2012: Zoologické dny 2012 v Olomouci. - Živa, Praha, 61 (3): LXII.

FUNK A., 2012: 38. etologická konference v Kostelci nad Černými lesy. - Živa, Praha, 60 (2): XXV.

FUNK A., VESELÝ M., 2011: Zpráva z průběhu 26. konference ČHS, Lanžhot, 21.-23. květen 2011 aneb po letech opět na Břeclavsku. - Herpetologické informace, Praha, 10 (1): 3-4.

FUNK A., 2011: Zoologické dny 2011 v Brně. - Živa, Praha, 59 (2): XXII

FUNK A., 2010: Zoologické dny 2010 v Praze. - Živa, Praha, 58 (2): XXXII.

FUNK A., 2009: Recenze: Hes O. a kol.: Boa constrictor. Biologie, Pflege, Zucht, Erkrankungen. - Herpetologické informace, Praha, 8 (1): 72.

FUNK A., 2009: Recenze: Bálek J.: Kráska v šupinách. - Herpetologické informace, Praha, 8 (1): 72.

FUNK A., 2009: O vědcích a pivech. - Rozhovor s T. Grimem. - Živa, Praha, 57 (6): CX-CXI.

FUNK A., 2009: Zoologické dny 2009 opět v Brně. - Živa, Praha, 57 (2): XXIX.

FUNK A., 2008: Ceny Bílý slon 2007. - Živa, Praha, 56 (3): XLVI. 

FUNK A., 2008: Pták roku 2008 - racek chechtavý. - Živa, Praha, 56 (1): XI. 

FUNK A., 2007: II. Lepidopterologické kolokvium a Zoologické dny 2007. – Živa, Praha, 55 (3): XLVI.

FUNK A., 2006: Výroční konference herpetologů. – Živa, Praha, 54 (2): XLII.

FUNK A., 2006: Zoologické dny opět v Brně. – Živa, Praha, 54 (2): XXIV.

FUNK A., 2006: Výzkumný projekt frontata – tajemství hulmana běločelého. – Živa, Praha, 54 (1): XIV.

FUNK A., 2005: Jubilejní 20. konference České herpetologické společnosti. – Živa, Praha, 53 (3): XLII.

FUNK A., 2005: Procházka amazonským pralesem. – Živa, Praha, 53 (4): LIII.

FUNK A., 2004: Úvodník. – Herpetologické informace, Praha, 4 (1): 2.

FUNK A. & KRUPKOVÁ L., 2004: Ceny časopisu Živa za rok 2003. – Živa, Praha, 52 (3): XXIX-XXX.

FUNK A., 2004: Výroční konference České herpetologické společnosti. – Živa, Praha, 52 (3): XXXVIII.

KRUPKOVÁ L. & FUNK A., 2004: Živočichové na českých poštovních známkách. – Živa, Praha, 52 (6): 281.

FUNK A., 2003: Zoologické dny Brno 2003. – Živa, Praha, 51 (2): XXXI.

FUNK A., 2002: Akce na záchranu asijských druhů želv. – Živa, Praha, 50 (4): LXII.

FUNK A., 2002: XVII. výroční konference České herpetologické společnosti. – Živa, Praha, 50 (3): XL.

FUNK A., 2002: Pašovaná radost v Národním muzeu. – Živa, Praha, 50 (2):?.

FUNK A., 2002: Zoologické dny Brno 2002. – Živa, Praha, 50 (2):?.

FUNK A. & VRABEC V., 2002: Akvárium, terárium a insektárium v ZOO Poznaň. – Akvárium terárium, Praha, 45 (3): 62-67.

FUNK A., 2001: Zimní setkání teraristů a herpetologů v Praze. – Herpetologické informace, Praha, (4): 6. 

FUNK A., 2001: Zoologické dny „Brno 2002“. – Herpetologické informace, Praha, (4): 5-6.

FUNK A., 2001: Annual Conference of the European Association of Zoos and Aquaria (EAZA). – Herpetologické informace, Praha, (4): 4-5.

FUNK A., 2001: XXVIII. konference teraristů a herpetologů ČR. – Herpetologické informace, Praha, (4): 4.

FUNK A., 2001: Recenze: I. Vergner 2001: Ještěři 1. Biologie, chov. Gekoni 1. – Herpetologické informace, Praha, (4): 15-17.

FUNK A., 2001: Výroční konference EAZA a EEP v Praze. – Živa, Praha, 49 (6): LXXXIII.

VRABEC V. & FUNK A., 2001: Výuka na zemědělské univerzitě. – Akvárium terárium, Praha, 44 (11): 53.

FUNK A., 2001: Konference Planta Europa v Průhonicích. – Živa, Praha, 49 (4): LXII.

FUNK A., 2001: Aktuální stav mapování a přípravy soustavy Natura 2000 v ČR. – Živa, Praha, 49 (4): VIII.

FUNK A., 2001: Konference České herpetologické společnosti. – Živa, Praha, 49 (3): XXXVIII.

FUNK A., 2001: Poznaň - dvě zoologické zahrady v jednom městě. - Živa, Praha, 49 (2): 96.

FUNK A., 2001: Nový přístup k chovu bezobratlých v Zoo Plzeň. – Živa, Praha, 49 (2): XXIX.

FUNK A., 2001: Evropské programy ohrožených druhů (EEP). – Živa, Praha, 49 (2): XXVI.

FUNK A., 2001: Ohlédnutí za Zoologickými dny v Brně. – Živa, Praha, 49 (1): VI.

FUNK A., 2000: Recenze: Lubomír Klátil (1999): Obrazový atlas gekonů. – Chamaeleo, Praha, 10:  54-56.

FUNK A., 2000: Recenze: Fridrich Szalay a Bohuslav Šenk (1998): Chováme gekony. – Chamaeleo, Praha, 10: 12.

FUNK A., 2000: Recenze: Richard Kraus a Miroslav Kocián (1998): Chameleoni a gekoni. Příručka pro teraristy. – Chamaeleo, Praha, 10: 3-4.

FUNK A., 2000: Aktuální stav světové populace nosorožců. – Živa, Praha, 48 (5): LXXIII.

FUNK A., 2000: Tři poznámky na téma ochrana versus obchod ohroženými druhy. – Živa, Praha, 48 (5): LXX.

FUNK, A., 2000: Recenze: Lubomír Klátil: Obrazový atlas gekonů. – Živa, Praha, 48 (4): LVIII-LIX.

FUNK A., 2000: Insektárium v ZOO Poznaň. – Sklípkan, Plzeň, 5 (5): 115-117.

FUNK A., 1994: Recenze: Sean McKeown (1993): The general care and maintance of day geckos. – Chamaeleo, Praha, 4: 52.

FUNK A., 1992: Důležité – CITES u nás!. – Info Zpravodaj, Klub chovatelů Phelsuma ČSTH v Praze,   I (1): 2-3.

II. Vydané neperiodické publikace:

·                     knihy, učebnice či skripta s ISBN:

VRABEC V., FUNK A., ŠÍŠOVÁ L., 2010: Manuál pro prodej a péči o zvířata v zájmových chovech a v maloobchodní síti. - ČZU a Zoorekvalifikace, Praha, 28 s.

FUNK A., VRABEC V., JIRÁSEK T., 2009: Základy teraristiky. - SVOPAP vzdělávací centrum, Praha, 44 s.

VRABEC V., FUNK A., 2009: Základy chovu bezobratlých živočichů. - SVOPAP vzdělávací centrum, Praha, 40 s.

VRABEC V., BRANTLOVÁ S., MASOPUSTOVÁ R., FUNK A., LEDVINKA Z., KOTEK J., ŠEBKOVÁ N., GARDIÁNOVÁ I., 2009: Základy chovu exotických zvířat pro bakaláře. - Česká zemědělská univerzita, Praha, 108 s.

VRABEC V., BRANTLOVÁ S., MASOPUSTOVÁ R., FUNK A., LEDVINKA Z., KOTEK J., 2008: Základy chovu exotických zvířat. - Česká zemědělská univerzita, Praha, 100 s. 

LANGROVÁ I., VRABEC V., KUBÍK Š., JANKOVSKÁ I., KALOUS L., KURFÜRST J., BRANTLOVÁ S., FUNK A., BARTÁK M., FECHTNER J. & VADLEJCH, 2005: Zoologie. – Katedra zoologie a rybářství, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Česká zemědělská univerzita, Praha, 270 s.

·                     učební sešity či sylaby bez ISBN:

FUNK A., 2002: Základy veterinární prevence a zoohygieny ryb, obojživelníků a plazů. – Zoorekvalifikace Ing. Lenka Šíšová, Praha, 2 s.

FUNK A., 2002: Základy anatomie a reprodukce rybovitých obratlovců, obojživelníků a plazů. – Zoorekvalifikace Ing. Lenka Šíšová, Praha, 6 s.

FUNK A., 2002: Obojživelníci a plazi – teraristika. – Zoorekvalifikace Ing. Lenka Šíšová, Praha, 7 s.

FUNK A. & POSEL P., 2001: Základy akvaristiky pro kurz Chovatel exotických a zájmových zvířat. – SVOPAP, Praha, 22 s.

FUNK A., 2001: Základy teraristiky pro kurz Chovatel exotických a zájmových zvířat. – SVOPAP, Praha, 19 s.

FUNK A., 2001: Obojživelníci, plazi – teraristika. –  Zoorekvalifikace Ing. Lenka Šíšová, Praha.

FUNK A. & POSEL P., 2001: Akvaristika teraristika. – SVOPAP, Praha, 21 s.

FUNK A. & POSEL P., 2001: Akvaristika a teraristika. – Katedra zoologie a rybářství Agronomická fakulta ČZU, Praha, 23 s.

Contact

region:Czech Republic - Prague
adress:Praha
phone:+420 723 030 305
e-mail:
www:http://uroplatus.rajce.idnes.cz/