You are here » home profiles Jiří Hošek articles Chov chameleonka Rieppeleon brevicaudatus

Chov chameleonka Rieppeleon brevicaudatus

Author: Jiří Hošek 02.04.2009 Category: chameleons

thumb.jpgV roce 2006 se mi naskytla možnost výměnou získat trio Rieppeleon (Rhampholeon) brevicaudatus. Šlo o mladá zvířata z odchovu, zrovna jsem měl volné terárium a po zkušenostech s chovem Rhampholeon spectrum jsem této možnosti využil. Po nějakou dobu mi pak, tito zajímaví tvorečkové, dělali radost v teráriích svým pozoruhodným chováním i odchovy.

Taxonomické zařazení

Chameleonek Rieppeleon brevicaudatus (Matschie, 1892) je zařazen v čeledi Chamaeleonidae, podčeledi Brokesiinae. Ještě nedávno byl řazen do rodu Rhampholeon, ale po revizi (C. A. Matthee, C. R. Tilbury a T. Townsend: A phylogenetic review of the African leaf chameleons: genus Rhampholeon (Chamaeleonidae)) byl přeřazen, spolu s typovým druhem R. kerstnii (Peters, 1868) a R. brachyurus (Gunther, 1893) do rodu Rieppeleon. Krom fylogenese se oba rody liší i morfologicky, především absencí rostrálních výstupků u rodu Rieppeleon.

Česky jsou označováni jako brokesia krátkoocasá, nebo také chameleonek krátkoocasý.

rieppeleon_rhampholen_brevicaudatus_01.jpg
 

Rozšíření, biotop

R. brevicaudatus obývá nížinné lesy a okraje lesů v severovýchodní Tanzánii. Východní předhůří pohoří Usambara a Udzungwa. Ve zmíněných oblastech obývá spodní partii lesa, křoviny, spadané listí. Jsou to návětrné strany hor, kde je poměrně stálá teplota a chybí období sucha.

Popis

R. brevicaudatus je asi 8 cm dlouhý chameleonek, s velmi krátkým a jen omezeně chápavým ocasem. Tvarem těla a barvou připomínají uschlé listí. Základním rozpoznávacím znakem, odlišujícím ho od ostatních příslušníků rodů Rieppeleon a Rhampholeon, je výrůstek složený z několika zvětšených šupin na spodní čelisti. Tito chameleonci jsou většinou hnědé až hnědošedé barvy a mají částečnou schopnost barvoměny, projevující se spíše změnou zvýraznění kresby podle nálady zvířete. Kresba je patrnější u samců a mláďat, sestává z různě seskládaných, většinou podélných, ale i příčných pásků odstínů hnědé a šedé barvy prokreslené tmavými žilkami. Ošupení je jemné s jen místně zvětšenými tuberkuly. Po straně těla se táhne zvýrazně linka.

rieppeleon_rhampholen_brevicaudatus_00.jpg
 

Samice je robustnější s výraznější břišní partií a kratším ocáskem. Samec je subtilnější, má delší ocásek s viditelným uložením hemipenisů.

rieppeleon_rhampholen_brevicaudatus_03.jpgrieppeleon_rhampholen_brevicaudatus_05.jpg
Srovnání profilů zvířat - vlevo samice, vpravo samec

rieppeleon_rhampholen_brevicaudatus_04.jpgrieppeleon_rhampholen_brevicaudatus_06.jpg
 Srovnání břišních partií a kořene ocasu - vlevo samice, vpravo samec

Jsou to velmi rozvážná, pomalá zvířátka. Jejich zřejmou životní strategií je nebýt vidět v podrostu a spadaném listí. Při uchopení se chameleonci brání vibracemi těla. Podle literatury by měli také upadat do akineze, ale toto jsem nikdy nepozoroval.

Chov

Získané trio jsem umístil do terária 50x50x70 cm (DxHxV). Zařízení terária tvořil především Ficus benjamina v květináči, několi větviček Ficus pumila, který se postupně rozrostl a pár dalších drobných věviček pro pohyb chameleonků. Dno pokrývala deseticentimetrová vrstva rašeliny s pískem (květináč fíkusu byl posazen až na dno terária a obsypán). Část substrátu jsem pokryl suchým dubovým listím, kterým chameleonci velmi rádi prolézali a nalézt je tam vůbec nebylo snadné.

rieppeleon_rhampholen_brevicaudatus_02.jpg
 

V teráriu jsem svítil 7 W úspornou žárovkou, která dodávala především světlo a mírně topila. Teploty se přes den pohybovaly kolem 25-27 °C, v noci klesaly na běžnou pokojovou teplotu. Speciálními zdroji s UV složkami jsem nesvítil.

Terárium bylo bohatě větrané - 1 cm široká větrací mřížka pod dvířky a polovina stropu. Proto bylo potřeba také vydatně rosit, minimálně 1x denně, lépe však 2x. Kapky vody na listech chameleonci pili. Jednou začas bylo potřeba fíkus v květináči zalít.

Dospělé chameleonky jsem krmil obden až denně, nymfami cvrčků kolem 0,5 cm délky. Každé krmení jsem obaloval v přípravcích ZooMed Reptivit a Nekton MSA. Stejně jako další chameleoni jsou i R. brevicaudatus velmi žraví. Na jednu krmnou dávku jsem jim nabízel kolem deseti cvrčků. Octomilky bych, vzhledem k jejich slabé nutriční hodnotě, nedoporučoval a bral bych je vysloveně jen jako krizové překlenutí nedostatku kvalitnějšího krmení, nebo zpestření krmné dávky.

Odchov

Na samicích se brzy začaly projevovat příznaky gravidity, břišní partie nabírala na objemu a po čase byly patrné i obrysy vajíček. Po zkušenostech s chovem Rhampholeon spectrum, kdy se samotný chov, ve velmi podobných podmínkách, bez problémů dařil, ale přes spoustu nakladených vajíček se mi nepodařilo chameleonky úspěšně odinkubovat, jsem se rozhodl pro odlišný přístup. Tehdy jsem se snažil nalézt každé vajíčko a umístit ho do inkubátoru, později z internetu a diskusemi s úspěšnějšími kolegy, jsem došel k závěru že právě tento postup je špatný a nejlepší je ponechat vajíčka svému osudu v teráriu. U R. brevivcaudatus jsem se proto rozhodl pouze chameleonky pozorovat a udržovat v teráriu co nejlepší podmínky.

rieppeleon_rhampholen_brevicaudatus_08.jpg
 Samice hloubící jamku pro snůšku

Páření jsem pozoroval vždy na zemi, většinou mezi dubovým listím. Snůšku pak samice umisťovaly různě. Jedna si oblíbila květináč fíkusu, druhá střídala různé místa po dně terária. Dvou centimetrová mláďata se objevovala pravidelně přibližně v měsíčním intervalu. Zpočátku mi dělalo problém je nalézt, ale později jsem začal využívat jejich chování při nočním spánku. Mláďata si ke spánku vybírala samotné konečky lístků Ficus benjamina, kde se večer daly lehce najít a sesbírat.

rieppeleon_rhampholen_brevicaudatus_12.jpg
 Čerstvě vylíhlé mládě ve větvičkách fíkusu

rieppeleon_rhampholen_brevicaudatus_10.jpg
 Pro představu o velikosti - čerstvě vylíhlé mládě na zápalce

Mláďata jsem umisťoval do krabiček na salát, postavených na výšku, s větráním ve stěně, ale stejnou službu by nabídlo jakékoliv přiměřené menší terárium. Vybavení tvořilo pár drobných větviček a pár snítek Ficus pumila. Dno jsem pokryl papírovým ubrouskem, pro snazší čištění, a aby se nemohlo ukrývat krmení. Teplota pokojová, světlo také jen rozptýlené v pokoji. Z krmení jsem, vzhledem k velikosti mláďat, měl zpočátku obavy a domníval se, že je bude potřeba rozkrmit chvostoskoky. Ale i čerstvě vylíhlá mláďata chameleonků, bez problémů přijímala týdenní nymfy cvrčků. Krmil jsem je každý den a dvakrát denně rosil. Chameleonci velmi pěkně rostli a přibližně ve 4 - 5 měsících bylo určitelné pohlaví. Dospělosti dosahují mezi 6 - 8 měsícem.

rieppeleon_rhampholen_brevicaudatus_11.jpg
 Lovící mládě

rieppeleon_rhampholen_brevicaudatus_13.jpg
 Srovnání velikosti čerstvě vylíhlého a měsíčního mláděte

rieppeleon_rhampholen_brevicaudatus_14.jpg

Chameleonci se množili po celý rok, bez jakékoliv pauzy. Délku gravidity, inkubace, počet snůšek a množství vajíček ve snůškách mohu jen odhadovat z pozorování, podle počtu vylíhlých mláďat a nalezených vajíček při generálním úklidu nádrže. Takto mi vycházela gravidita na přibližně 30 dnů, vajíčka se v prostředí terária inkubovaly 35 - 40 dnů a ve snůškách bývalo 4 - 5 vajíček.

Samice mají schopnost uložení spermií. Asi po půl roce jsem přišel o chovného samce, ale samice dál snášely oplozené snůšky. Zajímavé bylo, že v této době jedna z nich převzala dominantní roli nad druhou samicí a svou dominanci projevovala i pravidelnými pokusy o "páření". Popsané chování, bych ale nenazval agresivitou, nebo útlakem submisivního zvířete. Odrostlé mláďata jsem později umisťoval i k chovným samicím a přes to, že v teráriu bylo i 20 zvířat, jejich soužití bylo bez problémů.

rieppeleon_rhampholen_brevicaudatus_09.jpg
 "Páření" dvou samic.

Závěr

Rieppeleon brevicaudatus je velmi zajímavý druh chameleona. Jeho chov není prostorově, ani energeticky náročný. V teráriu, které je rozměrově pro mnoho jiných druhů minimální, jim můžeme nabídnout prostředí blížící se jejich přirozenému biotopu a umožňující mu samostatné rozmnožování. Terárium se přitom dá zařídit velmi dekorativně s živými rostlinami. Z mých zkušeností je jediným omezujícím nárokem potřeba většího množství kvalitního živého krmení malé velikosti.

Ale protože každé pozitivum má své negativa, tyto chameleonky u mne v teráriích již nenaleznete. Přes to, že mi dlouho dělali radost a bez problémů se množili, byl paradoxně právě toto kámen úrazu. Odchovaná mláďata jsem jen velmi obtížně udával dalším zájemcům. Přes velmi nízkou cenu, neodrážející množství spotřebovaných nymf cvrčků a přiměřenou velikost s určitelným pohlavím, dávali zájemci přednost importovaným dospělcům. V okamžiku, kdy množství chameleonků přesáhlo mé možnosti uživit je, jsem je, včetně chovných samic, rozdal. Je to podle mého názoru jeden z příkladů, kde množství importu chovatelství více škodí než prospívá.

rieppeleon_rhampholen_brevicaudatus_15.jpg
 Spící mládě na konečku listu

 

Comments

     

    You must be registered and loged in for adding comments and discussion threads.