You are here » home news Změna v seznamech CITES

Změna v seznamech CITES

Author: Jiří Hošek 02.06.2010

13. - 25. března 2010 proběhlo v Kataru 15. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin - CITES. Výsledkem jednání byly, mimo jiné, i navržené změny příloh se seznamy chráněných živočichů.

U plazů, obojživelníků a hmyzu jde o tyto změny:

Reptilia (plazi)

  • Crocodylus moreletii (krokodýl středoamerický) - Přesunutí z přílohy I do přílohy II Úmluvy s nulovou kvótou na vývoz exemplářů z přírody (W) ke komerčním účelům (týká se pouze mexické a belizské populace; pro nesouhlas Guatemaly zůstává guatemalská populace v I)
  • Crocodylus niloticus (krokodýl nilský) - Přesunutí z přílohy I do přílohy II Úmluvy s nulovou kvótou na vývoz exemplářů z přírody (W) ke komerčním účelům (týká se pouze egyptské populace)
  • Ctenosaura bakeri (leguán), C. oedirhina (leguán), C. melanosterna (leguán) a C. palearis (leguán černý) - Zařazení do přílohy II Úmluvy

Amphibia (obojživelníci)

  • Agalychnis spp. (listovnice) - Zařazení do přílohy II Úmluvy
  • Neurergus kaiseri (čolek luristánský) - Zařazení do přílohy I Úmluvy

Insecta (hmyz)

  • Dynastes satanas (nosorožík) - Zařazení do přílohy II Úmluvy

 

Změny by měly být aplikovány v praxi do 90 dnů, tedy do 23. června 2010.