You are here » home articles lizards Acanthodactylus erythrurus (Schinz,1833)

Acanthodactylus erythrurus (Schinz,1833)

Author: Pavel Šmek 31.07.2003 Category: lizards

Acanthodactylus erythrurus(Schinz, 1833)

Pavel Šmek

 

Popis: Celková délka ještěra se pohybuje okolo 15-20cm, z čehož více jak polovinu zabírá ocas s možností regenerace. Tělo je zavalité, hlava je poměrně velká, vpředu špičatá. Okcipitální štít na vrcholu hlavy buď chybí a nebo je zakrnělý. Přední část hlavy je výrazně zkrácena, subokulární partie vyčnívají a sestupují až k okraji tlamky. Kořen ocasu je masivní a z boku sploštělý. 71-108 řad šupin v celé střední části trupu. Femorálních pórů okolo 19-21. Ostře zvrásněné boční šupiny prstů vypadají, jako by se třepily a jsou nejvíce patrné na vnější straně čtvrtého prstu. Hřbet je v mládí zbarven 6-7 podélnými světlými čarami v kombinaci s tmavými pruhy, které jsou pokryty oválnými skvrnami, ocas je v mládí zbarven červeně. Pruhované zbarvení v dospělosti zůstává, ale podklad tmavých až černých barev se mění na světle hnědou, nebo žlutohnědou s tmavými skvrnami. Ocas je zbarven šedě. Břišní partie jsou zbarveny bělavě. V době námluv se u samců objevují žluté skvrnky po stranách trupu.

Prostředí a biologie: A. erythrurus obývá především písčité plochy s řídkou vegetací a kameny v okolí mořských pláží. Ke kvalitnímu pohybu po písku jsou uzpůsobeny dlouhé a vrásnité prsty končetin. Jsou to velice hbití ještěři a velmi obtížně se chytají na otevřených prostorech. Živí se hmyzem. Samice snáší v průběhu roku celkem až 15 vajec.

Rozšíření: Portugalsko, Španělsko, severozápadní Maroko a severní Alžír.

Chov: K chovu potřebují středně velkou nádrž, nejlépe tvaru krychle, minimálně však rozměrů: 100x50x40 (DxŠxV) pro skupinu 1.2, vybavenou UV zářivkou a mělkou miskou s vodou. Denní osvětlení by mělo být jen v části terária, aby si ještěři mohli vybrat i tmavší kout, pokud se chtějí ochladit. Terárium musí být vybaveno dostatečnou vrstvou substrátu, nejlépe drobného křemičitého písku, kdyby se chtěli ještěři zahrabávat. Neměly by chybět ani vlepené kameny, mezi nimiž by se mohli ještěrky pohybovat a několik vodorovných ploch pro možnost slunění. Na dno terária můžeme položit volně kus korkové kůry, pod kterou se budou A. erythrurus schovávat. Přestože se jedná převážně o pozemní tvory, je vhodné umístit do terária i větev ke šplhání. Teplota by měla dosahovat přes den 30°C, lokálně 38°C (ne více) a v noci pokles na 20°C. Rosíme 1x denně. Pro rozmnožování je vhodné dodržovat zimní období klidu, kdy na 1-2 měsíce postupně snižujeme dobu osvitu a teplotu až na 15°C a ke konci zase naopak zvyšujeme až do normálu. Jako potravu předkládáme: cvrčky, nasmýkaný hmyz, larvy much, voskové moly, moučné červy, atd. Potravu doplňujeme vhodným vitamínovým preparátem, např. Roboranem pro exoty. Ihned po ukončení zimování se ještěři páří a samice klade poprvé mezi květnem a červnem okolo 5 vajec. Snůšek může být i několik během roku. Inkubaci vajec provádíme ve Vermikulitu nebo sterilním písku, při teplotě 27°C. Doba inkubace trvá okolo 60 dní. Mláďata jsou po vylíhnutí 3-4cm velká a ihned loví a chovají se jako dospělí jedinci. Poskytujeme jim i stejné podmínky, jako dospělým.

Poddruhy:
Acanthodactylus erythrurus atlanticus BOULENGER, 1918
Acanthodactylus erythrurus belli GRAY 1845
Acanthodactylus erythrurus erythrurus (SCHINZ, 1833)

 

Comments

     

    You must be registered and loged in for adding comments and discussion threads.