Jste zde » úvod profily Miloslav Poulíček články

Miloslav Poulíček - články

Zkušenosti s chovem gekona Goniurosaurus araneus GRISMER, VIETS & BOYLE 1999

Miloslav Poulíček 21.12.2004 Zobrazeno 14313 × Komentováno: 0 ×

Přestože jsou gekoni rodu Goniurosaurus poměrně nově chovanou skupinou ve světě herpetofauny, získávají si mezi chovateli stále větší popularitu a oblibu. Je to způsobeno snad tím, že se kromě dvou druhů, popsaných začátkem 20. století, nacházejí stále nové nepopsané druhy. Dalším důvodem je jejich zřejmá krása a podobný, relativně nenáročný způsob chovu jako u ostatních Eublepharinů.

Zobrazit celý článek

Gekon Teratolepis fasciata

Miloslav Poulíček 13.07.2003 Zobrazeno 8541 × Komentováno: 0 ×

Akvárium terárium, Praha, 2002, 45 (12): 70-73

Gekon Teratolepis fasciata byl poprvé popsán E. Blythem jako Homonota fasciata v roce 1853 v Jerdonově "Catalogue of reptiles inhabiting the Peninsula of India" a "Journal of the Asiatic Society of Bengal" [1853]. O výskytu gekona Teratolepis fasciata existuje později mnoho zpráv a je především obsáhle popsán ve Smithově II. svazku "Fauna Britské Indie".

Zobrazit celý článek

Strašilka Euryacanta horrida a její chov

Miloslav Poulíček 01.11.2002 Zobrazeno 9899 × Komentováno: 0 ×

Živa 1/1987

V současné době vzrůstá zájem o chov exotických zvířat. To platí i o exotickém hmyzu, zejména o bizarních pakobylkách strašilkách. Přestože se mezi chovateli objevují v podstatě stejné druhy, vyskytuje se ojediněle i druh jiný, mnohdy velmi atraktivní. Jedním z takovýchto druhů je novoguinejská strašilka Euryacantha horrida, jejími chovem a pozorováním jsem se zabýval téměř dva roky.

Zobrazit celý článek

Zkušenosti s chovem gekona Gehyra mutilata

Miloslav Poulíček 01.11.2002 Zobrazeno 5199 × Komentováno: 0 ×

Akvárium terárium 7/1991

Rod Gehyra je poměrně rozsáhlý a v současné době zahrnuje 18 druhů (Gehyra oceanica objeven jako první v roce 1830, zatím poslední popsaný druh Gehyra robusta objeven v roce 1983), vyskytujících se v širokém zeměpisném areálu od Madagaskaru přes Asii a indomalajský výběžek po Austrálii, ostrovy Tichého oceánu, Mexiko a USA.

Zobrazit celý článek

Gekon Lepidodactylus lugubris

Miloslav Poulíček 01.11.2002 Zobrazeno 22229 × Komentováno: 0 ×

Akvárium terárium 3/1994

Gekoni rodu Lepidodactylus (Fitzinger, 1843) patří k drobným druhům, dosahujícím délky zpravidla kolem 10 cm. Celý rod čítá 16 druhů, z nichž většina byla popsána na přelomu 19. a 20. století (nejdříve L. lugubris v r. 1836 a naposledy L. lombocensis v r. 1919). Gekoni tohoto rodu se vyskytují v jižní a jihovýchodní Asii, na Filipínách, v Indoaustralské oblasti a v Oceánii. Dva druhy (L. lugubris a L. pusillus) se vyskytují i v Austrálii.

Zobrazit celý článek

K chovu a rozmnožování afrického gekona Pachydactylus capensis vansoni

Miloslav Poulíček 01.11.2002 Zobrazeno 6869 × Komentováno: 0 ×

Akvárium terárium 5/1994

Rod Pachydactylus (Wiegmann, 1834) patří k druhově nejrozšířenějšímu v celé jižní Africe. Jedná se o kontinentální africký endemit, zastoupený 26 druhy a asi 27 poddruhy (Wermuth 1965). Poslední 3 druhy byly popsány v roce 1959.

Zobrazit celý článek