Jste zde » úvod profily Pavel Šmek články

Pavel Šmek - články

Tarentola mauritanica – gekon zední

Pavel Šmek 14.09.2006 Zobrazeno 13936 × Komentováno: 3 ×

(Linnaeus, 1758)

Popis: T. mauritanica je nejznámější chovaný zástupce svého rodu. V Evropě je to největší žijící zástupce čeledi Gekkonidae. V porovnání s ostatními patří však svým vzrůstem pouze ke středně velkým gekonům a dorůstá délky cca 16cm. Jedná se o vývojově starou a primitivní větev tvorů. Tělo mají shora mírně zploštělé, pokryté zvětšenými kýlnatými šupinami.

Zobrazit celý článek

Chamaeleo chamaeleon (Linnaeus, 1758) - Chameleon obecný

Pavel Šmek 12.02.2005 Zobrazeno 23862 × Komentováno: 0 ×

Chameleoni obecní mohou dosáhnou délky i více jak 30cm (samci 36cm, samice bývají o něco větší než samci a mohou dosahovat délky až 40cm). Evropská zvířata bývají vzácně větší než 20cm. Stavba těla je typická pro pravé chameleony, bez zvláštních znaků. Na hlavě se zvedá nízká přilba, v zadní části opatřená v závislosti na poddruhu a pohlaví různě velkými límci. Ošupení těla je jednolité, pouze na hlavě můžeme nalézt zvětšené deskovité šupiny a na hřbetě i na hrdle se nachází řada kónických šupin tvořících nízký hřeben. Hřbetní hřebínek je složený z hustě za sebou stojících kuželovitých šupin. Břišní a hrdelní hřebínek zcela chybí.

Zobrazit celý článek

Acanthodactylus erythrurus (Schinz,1833)

Pavel Šmek 31.07.2003 Zobrazeno 5890 × Komentováno: 0 ×

A. erythrurus obývá především písčité plochy s řídkou vegetací a kameny v okolí mořských pláží. Ke kvalitnímu pohybu po písku jsou uzpůsobeny dlouhé a vrásnité prsty končetin. Jsou to velice hbití ještěři a velmi obtížně se chytají na otevřených prostorech.

Zobrazit celý článek

Sceloporus variabilis(Wiegmann, 1834)

Pavel Šmek 26.03.2003 Zobrazeno 6285 × Komentováno: 0 ×

S. variabilis je malý zavalitý ještěr s maximální délkou okolo 14-18cm. Jako jeden ze 77 zástupců patří do rodu bodlinatých leguánků Sceloporus, čeledi Phrynosomatidae. Všichni tito ještěři se stavbou těla od sebe téměř neliší, jen zbarvení je odlišné.

Zobrazit celý článek

Cyrtopodion kotschyi (Steindachner,1870)

Pavel Šmek 20.01.2003 Zobrazeno 6061 × Komentováno: 0 ×

C. kotschyi obývá kamenité, či skalnaté plochy se skromnou vegetací. Gekona je možné spatřit i na kamenitých zítkách a budovách. Způsob života je převážně noční, ale občas slídí i ve dne.

Zobrazit celý článek

Hemidactylus turcicus (Linnaeus, 1758)

Pavel Šmek 20.01.2003 Zobrazeno 6380 × Komentováno: 0 ×

H. turcicus žije pod kameny a v puklinách, nebo škvírách mezi. Gekona je možné spatřit i na kamenitých zítkách a budovách. Způsob života je převážně noční, ale občas slídí i ve dne. Živí se hmyzem a pavouky.

Zobrazit celý článek

Acanthodactylus schreiberi (Boulenger,1918)

Pavel Šmek 20.01.2003 Zobrazeno 5434 × Komentováno: 0 ×

A. shreiberi obývá především písčité plochy s řídkou vegetací. Jsou to velice hbití ještěři a velmi obtížně se chytají na otevřených prostorech.

Zobrazit celý článek

Algyroides nigropunctatus (Duméril &Bibron, 1839)

Pavel Šmek 20.01.2003 Zobrazeno 5521 × Komentováno: 0 ×

Malý ještěr s maximální délkou okolo 16-20cm. Hlavní odchylka od ostatních ze skupiny Lacertidae je nejvíce patrná na hřbetě, jež pokrývají hrubé a kýlnaté šupiny v několika řadách zasahujících až ke střední části trupu.

Zobrazit celý článek

Chalcides ocellatus (Forskal, 1775)

Pavel Šmek 20.01.2003 Zobrazeno 5797 × Komentováno: 0 ×

Scinka Ch. ocellatus nalezneme nejčastěji na písčitých oblázkových svazích blízko pláží s řídkou vegetací a kosodřevinou, v nížinách s úkryty, nebo mezi kameny a v dírách v zemi.

Zobrazit celý článek

Laudakia stellio (Linnaeus, 1758)

Pavel Šmek 20.01.2003 Zobrazeno 6041 × Komentováno: 0 ×

L. stellio často obývá kamenité zídky, skalnaté oblasti a olivové porosty, kde s oblibou šplhá. Živí se převažně hmyzem, občas však pozře i rostlinnou potravu. Typickým projevem je vertikální pokyvování hlavou.

Zobrazit celý článek

<< < 1 2 > >>