Jste zde » úvod novinky On-line encyklopédia života

On-line encyklopédia života

Autor: Rasťo Koňakovský 22.05.2007

Na stránkach on-line encyklopédie má byť opísaný každý aspekt každého druhu živého tvora na Zemi. Takou sa má stať Encyklopédia života na internetovej adrese www.eol.org.

Encyklopédia života je moderné celosvetové úsilie o skatalogizovanie 1,8 milióna známych druhov zvierat, rastlín a iných organizmov na našej planéte – od viacbunkových organizmov po primáty z rodu hominidov či iné cicavce. Encyklopédia bude obsahovať stránky o každom druhu, ktorý doteraz existuje. Na stránkach jednotlivých druhov sa majú v encyklopedickej podobe nachádzať skutočne všetky informácie, ktoré sa podarilo o danom druhu nazbierať. Medzi záznamami budú figurovať najmä životné prostredie, potrava, predátori, genetické zloženie a choroby, odhady populácie na planéte atď. Predstavenie projektu si môžete pozrieť vo videoukážke, ďalšie video nájdete na inej stránke.

Keď bude táto encyklopédia skompletizovaná, bude za pomoci internetu odovzdaná do používania širokej verejnosti, dostupná úplne zadarmo každému s pripojením do celosvetovej siete ako najúplnejší zdroj informácií o živote na našej planéte. Takýto archív bol oddávna snom biológov, pretože má potenciál urobiť revolúciu v tom, ako pracujú. Taxonómovia, biológovia zaoberajúci sa pomenovaním a zaraďovaním druhov do „stromu života“, to budú mať tiež jednoduchšie so zaradením zvyšných 5 až 100 miliónov rozličných doteraz nezaradených druhov. Na základe informácií na stránkach encyklopédie bude možné spoľahlivo rozlíšiť aj potenciálne nebezpečné, invazívne druhy.

Projekt Encyklopédie života spustilo konzorcium zložené zo Smithsonian Institute vo Washingtone, Field Museum v meste Chicago, Marine Biological Laboratory, Biodiversity Heritage Library a Harwardskej univerzity. Svoje obrovské zbierky historických záznamov majú poskytnúť aj Natural History Museum v Londýne a Royal Botanic Garden v Kew. Natural History Museum má projektu poskytnúť informácie zo svojich 100 miliónov kníh a 250 000 výskumných prác. Výskumníci plánujú vytvoriť aj softvérové programy - boty, ktoré majú prehľadávať internet a zbierať informácie o živých bytostiach. Detaily budú potom premenené na základné stránky v štýle Wiki pre každý z 1,8 milióna druhov (jeden náčrt takejto stránky je na obrázku). Ďalšie tímy pridajú obrázky, mapy, videozáznamy a genetické sekvencie. Základná podoba stránky spolu s týmito informáciami má byť hotová do 10 rokov. Náklady na encyklopédiu sa majú pohybovať v rozsahu 100 miliónov amerických dolárov.

 

Zdroj:
http://www.itnews.sk/buxus_dev/generate_page.php?page_id=48624&buxus_itnews=8677837decdc5d8a214ba31d81b2bfe7