Jste zde » úvod novinky Změny v chovu nebezpečných druhů zvířat na obzoru

Změny v chovu nebezpečných druhů zvířat na obzoru

Autor: Jiří Hošek 09.05.2007

Ve druhém čtení je v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky návrh novely zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání a zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích. První novela upravuje především podmínky přepravy zvířat, které uvádí do souladu s předpisy Evropského společenství, a krom jiného mění i oblast chovu nebezpečných druhů zvířat.

Novela ruší pojem "nebezpečný druh zvířat" a místo něj zavádí pojem "druh zvířat vyžadující zvláštní péči". Tato, sice kosmetická, úprava více vystihuje smysl zákona ochrany zvířat před člověkem a ne ochrany člověka před nebezpečným zvířetem. Další princip zůstává velmi podobný současné úpravě. Tyto druhy zvířat může chovat pouze osoba starší 18 let, po předchozím schválení žádosti  k povolení chovu. Navíc novela zpřísňuje rozšiřování chovu "druhu zvířat vyžadujícího zvláštní péči". Je nutno znovu žádat o povolení chovu, ne jen při rozšíření chovu o nový druh, ale i při zvýšení počtu chovaných jedinců (překročení povoleného počtu). Dále je zavedena povinnost nezaměnitelného označení zvířat u některých "druhů zvířat vyžadujícího zvláštní péči".

Seznam druhů vyžadujících zvláštní péči, druhy zvířat u kterých bude navíc vyžadováno nezaměnitelné označení, způsob nezaměnitelného označení a vzor žádosti k povolení chovu určí vyhláškou Ministerstvo zemědělství České republiky.

Druhá novela zákona o správních poplatcích zavádí pouze jeden poplatek za vydání rozhodnutí o povolení chovu "druhu zvířete vyžadujícího zvláštní péči" (bez rozlišení počtu jedinců) a to jeden tisíc korun.

Nezbývá než doufat, že seznamy druhů budou nyní rozumně sestaveny.