Jste zde » úvod novinky Jediný modrý ještěr světa čelí vyhynutí

Jediný modrý ještěr světa čelí vyhynutí

Autor: Petr Balej 10.03.2007

Vysoko v korunách stromů na vzdálenem kolumbijském ostrově Gorgona žije ještěr se zářivě modrou kůží soupeřící s barvou oblohy. Anolis gorgonae - "anolis modrý" je tak vzácný a nepřístupný druh, že vědci nebyli schopni ani odhadnout jeho populaci. Vzhledem k izolovanosti anolisovy lokality o něm ví vědci jen velmi málo, zato jsou okouzleni jeho úžasným zbarvením.

Přibližně 35 mil od pobřeží Kolumbie v Tichém oceánu leží ostrov Gorgona s unikátní minulostí a nejistou budoucností. Silně strážená vězeňská kolonie zde byla založena na začátku padesátých let až do svého zavření v roce 1984. Protože je ostrov oddělen od pevniny 270 m hloubkou, udržela se na Gorgoně endemická biodiverzita. V roce 1985 vznikl na ostrově národní park za účelem ochrany zdejších vzácných druhů, kterým se daří v tomto křehlém ekosystému.

Spatřit anolise modrého je opravdu ohromující - je ryze modrý bez rozdílu mezi samci a samicemi. Největší rozdíl ve vzhledu je v samcově laloku, stejně jako u ostatních druhů anolisů, jen s tím rozdílem, že v tomto případě je lalok zářivě bílý, což dělá modrý kontrast ještě výraznější. Navzdory této pozoruhodné barvě mělo jen málo lidí to štěstí vyfotografovat tohoto čistě modrého anolise.

Maria Margarita Ramos z univerzity v Princetonu studovala tyto anolise v přírodě. Zažila si tak z první ruky potíže s přesným odhadem tohoto druhu, který se ukázal být velice skrytě žijící. V průběhu její poslední studie pozorovala pouze 7 jedinců. Kolega Nicholas Urbina z Universidad Nacional Autónoma de Mexico (UNAM) čelil stejným problémům, když během svého pobytu na ostrově spatřil pouze 2 jedince. S takto malým vzorkem je obtížné tvořit jakékoliv závěry o tomto druhu.

Navzdory složitému úsilí získat definitivní odhad populace souhlasí místní herpetologové s tím, že je anolis modrý ohroženým druhem. Primární hrozba tkví v destrukci prostředí v podobě odlesňování a sběrem nadšenými obdivovateli. Odlesňování je specifické ohrožení pro anolise modrého, který je stromovým druhem, a pouze samice podnikají riskantní cesty na zem za účelem kladení vajec.

Fernando Castro, biolog z Universidad del Valle, který studoval plazy Gorgony uvedl, že většina odlesnění na ostrově se uskutečnila ještě v době kdy byl ostrov vězením. "Populace byla silně závislá na sběru palivového dříví," řekl Castro. Dále uvedl, že změna prostředí může rozvrátit křehkou ekologickou rovnováhu ostrova a uvrhnout některé druhy do nevýhody vůči svým predátorům. "Dnes víme opravdu jen velmi málo o ekologických nárocích tohoto druhu," vysvětlil Castro. "Neznáme úživnost jeho současné oblasti výskytu nebo zda se biologické a ekologické vztahy typu predátor-kořist změnily. Je možné, že přirození predátoři A. gorgonae včetně ptáků, opic a plazů se na tyto změny lépe adaptovali."

Další ohrožení, vzhledem k izolované přírodě ostrova a jeho křehké rovnováze, jsou invazní organismy. Podobní "vetřelci" už způsobili náhlé ekologické pohromy na ostrovech v celém světě.

A nakonec je také problém v podobě vzrůstajícího zájmu o Gorgonu jako turistické letovisko. V současnosti byla část ostrova zabrána pro turisty a Castro říká, že je nepravděpodobné, že cestovní operátoři budou mít zájem o blahobyt malého anolise.


Návrhy pro záchranu anolise modrého:

Omezeným výskytem a estetickým půvabem anolise modrého je dáno, že je tento druh dobrým kandidátem pro program chovu v zajetí, který by mohl pomici také dalším druhům z Gorgony. Pod opatrně vedeným systémem by mohl být omezený počet anolisů modrých vydražen veřejnosti za účelem financování záchranných a rehabilitačních prací na Gorgoně. Anolis modrý by mohl působit jako charismatický příklad vlajkového druhu, který by mohl zajistit zachování ekosystému na ostrově.

Podobný projekt organizovaný National Geographic Society (NGS) se už setkal s úspěchem. Minulý rok organizace oznámila nabídku Wollemie vznešené, jednoho z nějstarších a nejvzácnějších stromů pro zákazníky v USA. NGS uvedla, že jejich prodejem získá příležitost k ochraně a propagaci druhu. Část z výtěžku šlo rovněž do ochranářských prací na tomto prehistorickém druhu s přirozeným výskytem v Austrálii.

Castro říká, že chovný program v zajetí může být efektivní cestou k předejití vymření druhu a poznamenává, že Anolis carolinensis, příbuzný druh, je běžně chován v USA pro obchod se zvířecími mazlíčky.

"Zatímco je nyní technicky ilegální vyvézt anolise z Gorgony, protože je podle kolumbijských zákonů chráněným druhem, mohou být techniky pro reprodukci používané v USA aplikovány přímo na Gorgoně, aby pomohly navýšit populaci druhu," řekl Castro. Avšak varoval, že by mělo být odchyceno pouze minimální množství anolisů ať už se jedná o jakýkoliv druh reprodukčního programu. Dodal, že ochrana strategií in situ na ostrově Gorgona je preferována nad ex-situ, kdy by mohlo dojít ke kompletnímu vyjmutí druhu z původního prostředí.

"Potřebujeme naplánovat výzkum in situ, ne ex situ, proto abychom zdokonalili naše porozumění vnitřnímu ekosystému Gorgony. Pokud si myslíte, že je záchrana A. gorgonae obtížná, co teprvě ochrana všech druhů na ostrově."
Castro razí zajímavou myšlenku. Ikdyž využíváme A. gorgonae jakožto symbolického druhu pro ochranu ostrova Gorgona jako celku, tak může napomoci vyvarovat se tomu, aby i ostatní ostrovní druhy jednou také nemusely zpívat blues.

zdroj:
http://news.mongabay.com/2007/0307-blue_anole.html