Jste zde » úvod novinky Nejvzácnější gekon světa se nečekaně objevil na Coromandelově poloostově na Novém Zélandu

Nejvzácnější gekon světa se nečekaně objevil na Coromandelově poloostově na Novém Zélandu

Autor: Petr Balej 25.01.2007

Je to novozélandský nejvzácnější plaz a světově nejvzácnější gekon. Tak vzácný, že do minulého týdně byly spatřeni zatím jen tři jedinci.

Všichni mysleli, že doopravdy vyhynul - až dokud se neobjevil na jedné předměstské barbecue v Coromandelu (ležícím na stejnojmenném poloostrově).

V moment, kdy spatřil Pim de Monchy typického hnědavě zabarveného samce na zahradní stěně, si byl "skutečně jistý", že to byl pagekon Coromandelský. De Monchy, který byl hostem na párty v Coromandelském okrsku, je ředitelem "DOC's Moehau Kiwi Sanctuary" (rezervace pro ptáky Kiwi vedená vládním Oddělením pro ochranu přírodního a historického dědictví (=DOC)) na poloostrově a byl si vědom významu svého nálezu.

S gekonem uzavřeným ve skleněné nádobě vzrušeně volal kolegovi Robu Chappellovi, místnímu ochranáři, který byl u toho, když zde druh objevili v roce 1997. "Do té doby jsme ani nevěděli, zda je tato věc na planetě," řekl Chappell, který ho nyní krmí ve své kanceláři v Coromandelu šváby a konzervou pro kočky.

První pagekon Coromandelský, nádherný, do stříbrna tónovaný samec odlišný od většinou hnědě zabarvených jedinců, kteří po něm následovali, byl nalezen "přibližně 300 yardů" od posledního objevu.

Cappell uvedl, že Oddělení pro ochranu přírodního a historického dědictví chovalo pagekona Coromandelského odchyceného roku 1997 v zajetí a doufalo, že by se mohla nalézt samice a nastartovat tak chovný program. "Ale žádnou jsme nenašli, navzdory čtyřem letům intenzivního hledání. Mezitím pagekon umřel stářím." Další (samička) se našla až později, ale umřela, patrně z důvodu poranění způsobených ledňáčkem. Oddělení pro ochranu přírodního a historického dědictví poté pročesávalo oblast u Port Charles (nacházejícím se na stejném poloostrově) za použití zemních pastí, ale našli jen jednoho mrtvého po upozornění telefonátem od jednoho příslušníka oddělení.

To bylo až do nálezu z posledního týdne. Další intensivní pátrání začne tento týden, ale protože pagekon Coromandelský nikdy nebyl pozorován ve svém přírodním prostředí, herpetologičtí poradci z Oddělení na ochranu mohou stále jen hádat jaké je jeho chování a nejlepší místo a čas pro jeho vyhledávání, a tak berou alespoň jeho blízkého příbuzného - pagekona ze Stephensonových ostrovů (v Cookově průlivu) jako model.

O pagekonovi Coromandelském je známo jen velmi málo a vědci si jsou nejistí v jeho hlavních aktivitách - zda je noční, žije na stromech či zdech, klade vajíčka, či je živorodý (zvláštnost novozélandských ještěrů, kteří jsou jako tamější žáby, považováni za anatomicky primitivnější ve srovnání s jejich příbuznými ve světě). Bylo nalezeno příliš málo jedinců na to, aby se alespoň potvrdilo, že se jedná o odlišný druh, což je důvod, proč je zatím označován pod vypůjčeným vědeckým názvem Hoplodactylus stephensi var. coromandel neboli "Coromandelská forma pagekona Stephensonova, ikdyž podle odborníků je morfologicky i geneticky odlišný od jeho bratrance ze Stephensonových ostrovů.

Pokud nebude moct být nalezen pro pagekona v Cappelově péči partner, vybaví gekona malou vysílačkou ponechá ho svému osudu v oblasti s kontrolou predátorů v buši nedaleko místa jeho nálezu. Vysílačka bude funkční jen několik týdnů, ale může pomoci získat další informace, řekl Chappell.

Poznámka: Nevím o tom, že by pro Hoplodactylus stephensi var. coromandel (zde jako "pagekon Coromandelský") a Hoplodactylus stephensi (zde "pagekon Stephensonův") existovaly české názvy, proto promiňte tyto mnou uměle vytvořené čistě pro potřeby této novinky.

Zdroj: http://www.stuff.co.nz/3928184a4560.html
Článek v AJ o trochu hojnějším příbuzném "pagekonovi Stephensonově".