Jste zde » úvod novinky Smrtelné onemocnění obojživelníků souvisí se změnami klimatu v Evropě

Smrtelné onemocnění obojživelníků souvisí se změnami klimatu v Evropě

Autor: Petr Balej 27.10.2006

Změna klimatu v Evropě zhoršuje dopad smrtelného onemocnění, které vyhlazuje obrovský počet obojživelníků.

Studie publikovaná 24.10.2006 v časopise Proceedings of the Royal Society B sleduje změny u populací ropušky starostlivé (Alytes obstetricans) v horské oblasti ve Španělsku v průběhu 26 let.

Vědci z Imperial College London a dvou madridských institucí nalezli korelaci mezi signifikantním oteplováním lokálního klimatu ve Španělsku mezi roky 1976 a 2002, a stoupajícím houbovým onemocněním způsobeným Batrachochytrium dendrobatidis (dále jen BD) v oblasti.

Houba BD infikuje obojživelníkovu kůži a věří se, že způsobuje onemocnění narušováním schopnosti kůže absorbovat vodu. Jakožto důsledek BD je tak nyní ropuška starostlivá (Alytes obstetricans) potenciálně na vyhynutí ve vědci studovaném španělském národním parku Penalara, kde dříve prosperovala.

Výzkumníci uvádějí za pravděpodobné, že zvýšení počtu úhynů spřízněných s BD je způsobeno kombinací faktorů souvisejících se změnou klimatu. Jelikož jsou obojživelníci studenokrevní, jejich teplota těla odpovídá okolnímu prostředí, což znamená, že změny v teplotě okolního prostředí mohou ovlivňovat schopnost jejich těla reagovat na onemocnění. Vědci rovněž věří, že BD může být schopno lépe prospívat v teplejších podmínkách s mírnými zimami dovolujícími nákaze přežít a růst po celý rok.

Výzkumníci nyní chtějí stanovit, zda měnící se klimatické podmínky mají dopad na míru zastoupení BD u populací obojživelníků napříč celou Evropou.

Dr Matthew Fisher z Department of Infectious Disease Epidemiology na Imperial College London a jeden z autorů této studie řekli: "Nedokážete si představit, jak zavažný tento patogen je - je to nejhorší infekční onemocnění vůbec zaznamenané u obratlovců v rámci počtu zasažených jedinců a jeho sklonu vedoucímu k jejich vymření. Pokud se podíváte na skutečnosti okolo tohoto onemocnění, tak se jedná o zásadní ránu pro strom života obojživelníků, který je tímto velmi vážně prořezán."

"Toto je volání, které by nás mělo probudit, jak rychle přicházíme o biodiverzitu. Změny v klimatu, zdá se, mění mechanismy onemocnění a původně odolné druhy jsou nyní vysoce nakaženy a dokonce v mnoha případech začínají vymírat," dodali.

Tato nová studie pokračuje v zaměření publikovaném ve Science už dříve v tomto roce, které odhalilo, že třetina druhů obojživelníků světa je v nebezpečí vymření a mnoho z nich jako důsledek infekce BD.

Výzkum byl uskutečněn vědci z Imperial College London, National Natural Science Museum Madrid a Universidad Europea de Madrid. Byl financován Natural Environment Research Council (NERC), UK and BBVA Group, Spain.


Zdroj: http://www3.imperial.ac.uk/

Více informací ke druhu Batrachochytrium dendrobatidis a závažnosti chytridiomykózy v celosvětovém měřítku viz http://en.wikipedia.org/wiki/Batrachochytrium_dendrobatidis a odkazy uvedené v tamějších zdrojích.
Dále pak v čestině obsáhlý PDF dokument na stránkách Katedry zoologie Biologické fakulty Jihočeské univerzity zabývající se také dalšími důvody globální krize obojživelníků.