Jste zde » úvod novinky Vydána vyhláška s druhy zvířat vyžadujících zvláštní péči!

Vydána vyhláška s druhy zvířat vyžadujících zvláštní péči!

Autor: Jiří Hošek 01.12.2008

Dnes - 1. 12. 2008 byla vydána vyhláška č. 411/2008 Sb. o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči. V oblasti teraristiky dopadlo vše tak jak bylo v původních návrzích. Obojživelníci nejsou zařazeni vůbec, z plazů pak pouze všechny jedovaté druhy a všechny druhy krokodýlů. Citace z vyhlášky:

               § 2
Druhy zvířat vyžadující zvláštní péči
(1) Z třídy plazů (Reptilia) jsou druhy zvířat vyžadující
zvláštní péči
a) všechny jedovaté druhy,
b) z řádu krokodýli (Crocodylia) všechny druhy. 

 

Vyhláška teké stanovuje druhy zvířat vyžadujících zvláštní péči, které je podle zákona potřeba nezamněnitelně označit a velikost od které tato povinnost vzniká. V případě jedovatých plazů, je potřeba označit vše po dosažení délky 30 cm, u krokodýlů vše po dosažení 18 cm. Opět citace z vyhlášky:

               § 3
Vybrané druhy zvířat vyžadující zvláštní péči,
které musí být trvale nezaměnitelně označeny

(1) Druhy zvířat vyžadující zvláštní péči musí být
trvale nezaměnitelně označeny, pokud již nejsou označeny
podle jiných právních předpisů.
(2) Druhy zvířat vyžadující zvláštní péči musí být
trvale nezaměnitelně označeny u zvířat
a) podle § 2 odst. 1 písm. a) nejpozději při dosažení
30 cm délky těla,
b) podle § 2 odst. 1 písm. b) nejpozději při dosažení
18 cm délky těla,

 

V příloze vyhlášky je uveden vzor žádosti o povolení chovu druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči.

Vyhláška nabývá účinnosti 15. den po jejím vydání, tedy 15. 12. 2008