You are here » home profiles Václav Chadima articles

Václav Chadima - articles

Lampropeltis alterna a její dvě barevné formy

Václav Chadima 19.05.2004 Viewed 8227 × Commented: 0 ×

Fauna, Praha, 2002, 13 (2)

Každým rokem dostávám několik dotazů od chovatelů, jak se rozliší u Lampropeltis alterna barevná forma alterna od formy blairi, zda je možno je spolu pářit a jestli se jedná o poddruh Lampropeltis mexicana. Tímto článkem se pokusím vysvětlit, jak to vlastně je.

Read more

Korálovka Lampropeltis mexicana

Václav Chadima 12.04.2004 Viewed 10541 × Commented: 2 ×

Fauna, Praha, 2004, 15 (3)

Lampropeltis mexicana, spolu s korálovkami L. getula californiae a L. triangulum sinaloae, je bezesporu nejčastěji chovanou lampropeltiskou mezi našimi teraristy a je tedy dobře známá. Ovšem již méně známo je, že mnoho chovatelů má ve svých teráriích míšence barevných forem L. mexicana.

Read more

Lampropeltis triangulum nelsoni - nová korálovka v našich chovech

Václav Chadima 09.02.2004 Viewed 7435 × Commented: 0 ×

Fauna, Praha, 2003, 14 (16)

Se vzrůstajícím zájmem o chov hadů rodu Lampropeltis je patrná snaha o rozšíření druhů nebo poddruhů, které u nás ještě nejsou chovány nebo více zastoupeny. Novým poddruhem Lampropeltis triangulum u nás chovaným je L. t. nelsoni.

Read more

Albinotické korálovky

Václav Chadima 29.01.2004 Viewed 7784 × Commented: 0 ×

Fauna, Praha, 2003, 14 (7)

Pravý albín je takové zvíře, v jehož srsti, peří nebo šupinách není obsažen žádný pigment. Tělo takového živočicha je celé bílé, oční duhovka bývá červená. Mnohem známější ve světě zvířat jsou živočiché, u kterých jsou částečně nebo úplně některé barvy zachovány, i když mají červené oči. Jsou to proto pouze přechodné typy k pravému albinismu. U hadů se vzácně vyskytují zvířata, jimž chybí tmavý pigment, melanin. Správně se tito jedinci nazývají amelaničtí, avšak nesprávně, i když již vžitě se pro ně používá název albíni.

Read more