You are here » home news 2008 - Rok žáby

2008 - Rok žáby

Author: Petr Balej 11.09.2007

Ochranáři celého světa vyhlásili rok 2008 jako Rok žáby, jako podporu jejich kampaně na ochranu obojživelníků před vymřením. Světová organizace zoo a kavárií (WAZA) v pátek uvedla, že až polovina druhů obojživelníků může být vyhlazena během nadcházejících let díky ztrátě svého přirozeného prostředí a globálnímu oteplování - největšímu masovému vymírání od vymizení dinosaurů. "Je nezbytné, aby komunita světových zoo a akvárií hrála aktivní roli v záchraně kriticky ohrožených druhů obojživelníků," řekla Karen Sausmanová, prezidentka WAZA navazujíce na rozhodnutí ze setkání v Budapešti. Jako část kampaně, která by potřebovala 60 mil. dolarů na financování, WAZA rovněž připravila petici, vyzývající všechny vlády v řešení krize obojživelníků a sjednání programu pro program chovu obojživelníků v zajetí - Amphibian Ark. "Je naší povinností a privilegiem  pomoci těmto nádherným zvířatům. Vyzýváme všechny lidi na světě aby pomohli obojživelníkům přežít a podepsali naši petici a připojili se k naší iniciativě," dodala Sausmanová. V rámci tohoto programu budou vybrané druhy umístěny podle možností jednotlivých zoo a akváriích a dalších institucí po celém světě do záchraných chovů. Zpět pak budou vypouštěni až ohrožení pomine. Podle Světového svazu ochrany přírody (UICN), který se podílí na programu Amnphibian Ark, je 1856 ze 5743 dosud známých druhů obojživelníků ohroženo vyhubením. WAZA, která doufá, že její petici podepíšou miliony z jejich návštěvníků zoo a akvárií, jmenovala patronem akce Rok žáby známého britského přírodovědce Davida Attenborougha. "Bez neodkladného úsilí a podpory managementu chovu v zajetí stovky těchto nádherných stvoření vymřou ještě během našeho života, řešení problému vyžaduje finanční a politickou podporu ze všech částí světa," řekl Attenborough.

zdroj: http://uk.reuters.com

další informace: http://www.amphibianark.org/yearofthefrog.htm