You are here » home news V "Srdci Bornea" objeven had chameleon

V "Srdci Bornea" objeven had chameleon

Author: Petr Balej 28.06.2006

Nový druh hada se schopností spontánně měnit barvu, byl objeven v jednom z biologicky nejrozmanitějších lesů na Zemi - "Srdci Bornea", horském deštném pralese větším než je Kansas. Schopnost měnit barvu je známa u některých plazů jako chameleoni, ale je vysoce neobvyklá a chabě pochopena u hadů. "Kapuas-Mud-Snake",  tak byl had nově pojmenován německým výzkumníkem, jenž ho popsal ve spolupráci se dvěma americkými vědci.

"Uložil jsem červenohnědého hada do tmavého kýblu. Když jsem se za pár minut vrátil, byl skoro úplně bílý," řekl Dr. Mark Auliya, expert na plazy ze Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig v Německu a WWF konzultant. Vědci spekulují, zda měnění barev pomáhá hadovi kontrolovat teplotu. Jako chameleoni, jsou i hadi tmavší v průběhu dne, aby přitahovali sluněční teplo, ale mění se na krémovou barvu s úplným setměním.

Auliya našel dva jedince tohoto jedovatého hada půl metrové délky v mokřadech a bažinatých lesích okolo Kapuas river v Betung Kerihun National Park v oblasti Kalimantan (indonéské částo Bornea), kde WWF podoruje ochranářské práce.

Had je z rodu Enhydris, obsahujícího dalších 22 druhů, z nichž pouze dva z nich jsou šířeji rozšířené. Všechny ostatní druhy mají velice omezený areál. Vědci se domnívají, že se tento had vyskytuje pouze v Kapuaském říčním systému.

Zdroj a další podrobnosti (o přírodě Bornea a WWF programu) naleznete zde:

http://www.redorbit.com/news/science/550943/chameleonlike_snake ...

Fotografie nově objeveného hada Enhydris gyii jsou dostupné zde:

http://www.wirepix.com/cgi-bin/newsphotos ...