You are here » home news Skokani "ze zkumavky" pomohou zachránit svůj druh

Skokani "ze zkumavky" pomohou zachránit svůj druh

Author: Petr Balej 08.04.2008

ZOO Memphis se podařilo zavést nový program pro reprodukci misisipského skokana Rana (capito) sevosa (info o druhu: PDF, 46 KB). Pomocí in-vitro oplození, použitého pro záchranu takto kriticky ohroženého obojživelníka teprve podruhé, získali 94 pulců tohoto druhu. V přírodě zbývá podle odhadů pouze okolo 100 dospělých kusů na jedné lokalitě u pobřeží Mississippské nížiny. Tento skokan se dříve vyskytoval na daleko rozsáhlejším území, ze kterého však vymizel jako důsledek disturbance vytvořené s nástupem moderního lesního hospodaření, odvodňováním, vysazováním ryb do vod vhodných k rozmnožování, stavbou dálnic, atd. a patrně i úbytkem tamních želv rodu Gopherus jejichž nor využívá.

Zdroje: