You are here » home classifieds

Informace pro veřejnost podle zákona č. 100/2004 Sb., o obchodování s ohroženými druhy - CITES

classifieds

Filtr   

Information on CITES in accordance with Czech Republic law:

1) CITES je akronym pro Úmluvu o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora).