You are here » home articles lizards Sceloporus variabilis(Wiegmann, 1834)

Sceloporus variabilis(Wiegmann, 1834)

Author: Pavel Šmek 26.03.2003 Category: lizards

Sceloporus variabilis(Wiegmann, 1834)

Pavel Šmek

 

Popis: S. variabilis je malý zavalitý ještěr s maximální délkou okolo 14-18cm. Jako jeden ze 77 zástupců patří do rodu bodlinatých leguánků Sceloporus, čeledi Phrynosomatidae. Všichni tito ještěři se stavbou těla od sebe téměř neliší, jen zbarvení je odlišné. Tělo je z vrchu kryto kýlnatými , na hřbetě a ocase silně kýlnatými šupinami. Zornice je kruhová, krk bez límce. Končetiny jsou silné, s pěti prsty a drápy. Zbarvení je na hřbetě šedivé nebo hnědé s jasnějšími pruhy a skvrnami. Pohlavní dimorfismus je u dospělých zvířat na první pohled patrný ve zbarvení. U samců jsou zadní nohy pokryty tmavými skvrnami, které se na spodní straně sbíhají. Břicho mají nejčastěji narůžovělé, nebo červené. Samičky mají břišní partie zbarveny světle a mají oranžové krky, což samci nemají, nebo je mají jen slabě naznačeny. Částečná autonomie ocasu je vyvinutá, regenerát je však nedokonalý.

Prostředí a biologie: Leguánci S. variabilis obývají suché, řídce porostlé biotopy s trnitou kosodřevinou, nebo porosty kaktusů (nejčastěji Opuncií). Zdržují se nejčastěji v blízkosti svých úkrytů, které tvoří dutiny nebo štěrbiny a skalní pukliny. Jsou pozorní a ihned reagují na vyrušení útěkem. Žijí často v koloniích a dorozumívají se kýváním hlavou. V obývaných lokalitách jsou nejčastěji spatřovanými ještěry. Způsob života je denní, živí se přes den hmyzem, nejčastěji kobylkami, cvrčky a jiným létajícím hmyzem, né však mravenci, nebo bodavým hmyzem. S. variabilis je oviparním druhem. Mezi květnem a červnem samice snáší až 5 vajec.

Rozšíření: Od USA (jižní Texas), Mexiko (severovýchodní Coahuila, Nuevo Leon, Tamaulipas, Yucatan, Veracruz), přes Belize, Guatemalu, Honduras, El Salvador, až po Nikaraguu a Kostariku.

Poddruhy:
Sceloporus variabilis marmoratus HALLOWELL 1852 - Rosebelly Lizard
Sceloporus variabilis variabilis WIEGMANN 1834
Sceloporus variabilis olloporus SMITH 1937

Chov: K chovu potřebují středně velkou nádrž, nejlépe tvaru krychle, minimálně však rozměrů 80x60x60 (DxŠxV) pro skupinu 1.2, vybavenou UV zářivkou a mělkou miskou s vodou. Terárium musí být vybaveno dostatečnou vrstvou substrátu, nejlépe drobného křemičitého písku a Lignocelu v poměru 1:1. Neměly by chybět ani vlepené kameny, mezi nimiž by se mohli leguánci schovávat a několik vodorovných ploch pro možnost slunění. Přestože se jedná převážně o pozemní ještěry, je vhodné umístit do terária i větev pro možnost šplhání. Teplota by měla dosahovat přes den 30°C, lokálně 35°C až 40°C a v noci pokles na 20°C. Rosíme 1x denně. Pro rozmnožování je vhodné dodržovat zimní období klidu, kdy na 4 měsíce postupně snižujeme dobu osvitu a teplotu až na 20°C a ke konci zase naopak zvyšujeme až do normálu. Jako potravu předkládáme: cvrčky, nasmýkaný hmyz, larvy much, voskové moly, moučné červy, atd. Potravu doplňujeme vhodným vitamínovým preparátem, např. Roboranem pro exoty. Ihned po ukončení zimování se leguánci páří a samice klade poprvé mezi květnem a červnem až 5 vajec. Snůšek může být i několik během roku. Inkubaci vajec provádíme ve Vermikulitu nebo sterilním písku, při teplotě 29-33°C. Doba inkubace trvá okolo 70 dní. Mláďata jsou po vylíhnutí 3-4cm velká a ihned loví a chovají se jako dospělí jedinci. Poskytujeme jim i stejné podmínky, jako dospělým.

 

Comments

     

    You must be registered and loged in for adding comments and discussion threads.