You are here » home articles invertebrates Strašilka Euryacanta horrida a její chov

Strašilka Euryacanta horrida a její chov

Author: Miloslav Poulíček 01.11.2002 Category: invertebrates

Strašilka Euryacantha horrida a její chov

V současné době vzrůstá zájem o chov exotických zvířat. To platí i o exotickém hmyzu, zejména o bizarních pakobylkách strašilkách. Přestože se mezi chovateli objevují v podstatě stejné druhy, vyskytuje se ojediněle i druh jiný, mnohdy velmi atraktivní. Jedním z takovýchto druhů je novoguinejská strašilka Euryacantha horrida, jejími chovem a pozorováním jsem se zabýval téměř dva roky.

Euryacantha horrida patří do řádu Phasmatodea - strašilky, podrodu Lonchodidoidea, čeledi Phasmidae a podčeledi Phibalosomlnae. V průběhu života prodělává strašllka elkem 7 svlékání, v jejichž průběhu dochází ke změnám, a to nejen ve zbarveni, ale i v morfologii. Po vylíhnutí jsou strašilky celé tmavě hnědé. Zadeček je od těla zřetelně oddělený, užší a zploštělý. Po prvním svlékání se celé tělo stává válcovitým a přechod hrudi v zadeček je plynulý. V této době lze pozorovat první nepatrné náznaky otrnění. V období po svlékání dochází k prodloužení velikosti těla - dorůstáni, které ve vyšších stádiích vývoje dosahuje až 1 cm. Hnědé zbarvení ustupuje a objevuje se mramorovaná kresba - zelená a hnědá, často však strašilka celá zezelená. Po druhém svlékání se tělo opět zploš»uje a je širší. Otrnění se zvýrazňuje a lze již rozlišit pohlaví, u samiček se objevuje kladélko, samcům narůstají na stehnech zadních nohou hrbolky, základ pozdějších trnů.

V průběhu dalších svlékáni, kdy mláďata začínají nabývat podoby dospělých, se stále více zvýrazňují druhotné pohlavní znaky. Tělo zpevňuje, zvětšuje se základní otrnění - zabarvení je stále mramorované. Teprve v předposledním stadiu dochází k definitivnímu vybarvení, které bývá nejčastěji tmavě hnědé, řidčeji mramorované či celé zelené. Zajímavý je i proces svlékání. Strašilka se přestane zajímat o potravu a vyhledává vhodnou větvičku na kterou se zavěsí a zůstane v klidu. Po určité době pokožka na horní Části hrudi praskne a strašilka se začne pomalu z tohoto otvoru soukat ven. Nejdříve vyprosti tělo a hlavu, pak postupně nohy, kterými se buď přichytí větvičky, nebo svlečky (exuvie). Jakmile je proces svlékání dokončen, strašilka setrvává v klidu a čeká, až tělo oschne a zpevní. Často pozře celou exuvii. Teprve potom opustí své místo a začne přijímat potravu. Je třeba dodat, že svlékaní probíhá vždy v noci a trvá několik hodin.

V dospělosti je pohlavní dimorfismus velmi dobře patrný. Samička Je větší a robustnější než sameček. Tělo je zploštělé a poměrně široké a po jeho stranách se táhnou drobné trny, které jsou i na všech končetinách. Na konci zadečku je u samiček protáhlé kladélko. Sameček je menši, štíhlejší a zadeček má užší než hrud. Po stranách hrudi, zadečku a na nohou jsou opět trny. Stehna zadních nohou Jsou značně zesílena a na spodní straně opatřena velkými, až l cm dlouhými, ostrými trny.

Hlavni aktivita nastává za šera a v nocí,kdy dochází i k pářeni. Celému tomuto aktu předchází jakési "klepáni" samečka, která provádí zadečkem o podložku. Tento zvuk Je poměrně dobře slyšitelný. Aktivnější sameček vyhledává samičku. Vlastní kopulace trvá několik hodin. Také u tohoto druhu existuje, stejně jako u ostatních strašilek, partenogenetický způsob rozmnožováni. Při tomto způsobu se však lihnou z vajíček pouze samičky.

Samička vajíčka nevystřeluje ani nelepí, ale kladélkem je klade do země. Pokud nemá samička ke kladeni půdu, vypouští vajíčka volně z kladélka. Počet takto snesených vajíček Je menši a navíc nastávají problémy při lihnutí mláďat, nebo» vývoj je závislý na dostatečná vlhkosti a teplotě. Za optimálních podmínek jsou to asi 4 měsíce. Nechceme-li narušit další zdárný průběh vývoje vajíček, je velmi obtížné určit jejich počet v půdě. Podle mého odhadu je to něco mezi 150 až 200 vajíčky. Vajíčka jsou tmavě hnědá, místy se světlejšími odstíny, na spodní straně Je viditelný šev. Délka je 8 mm a šířka 4 mm. Víčko vajíčka je stejné barvy, málo výrazné. Tvar vajíček je mírně soudečkovitý, protáhlý. Nepodařilo se mi nikdy sledovat lihnutí nymf, pro které musí být jistě dost obtížné dostat se z vajíčka a vrstvou půdy ven

Jelikož jde o živočichy tropických pralesů, vyhovuje jim stinné, teplé a dostatečně vlhké insektárium. Optimální teplota je 23 °C až 30 °C. Na dno je nejlépe dát z hygienických důvodů nějaký papír, který 1 X týdne vyměňujeme. Nutná je také alespoň 5 cm hluboká nádoba se směsí rašeliny a pisku ke kladení vajíček. Jako potrava se v chovu nejlépe osvědčil ostružiník, ale strašilky přijímaly i listy růže, maliník nebo břeč»an. Při troše péče v uvedených podmínkách se dožívají strašilky věku 1,5 až 2 roky.

Také tyto atraktivní strašilky jsou poměrně nenáročnými chovanci, a tak je mohu všem doporučit.

Velikost instarů strašilky a doba mezi jednotlivými svlékáními (měřeno u deseti exemplářů):

instardélka kladélka [mm]délka těla s kladélkem [mm]doba mezi instary [dny]
průměrnáminimální
a maximální
průměrnáminimální
a maximální
1.-24,7924-269,755-17
2.-28,6927-3118,4412-23
3.-37,2734-4323,7114-23
4.245,7142-3024,8316-35
5.463,5060-8822,8017-26
6.680,5077-8525,3017-38
7.13109,10102-11943,8034-53
8.18135,50130-14259,7558-81

Velikost posledních tří instarů samičky a samečka:

instarměřená částsamičkasameček
6. instartělo + kladélko85 mm77 mm
 tykadlo36 mm35 mm
 přední noha35 mm35 mm
 střední noha33 mm32 mm
 zadní noha41 mm40 mm
 trn-2 mm
7. instartělo + kladélko110 mm87 mm
 tykadlo47 mm48 mm
 přední noha48 mm45 mm
 střední noha43 mm43 mm
 zadní noha55 mm58 mm
 trn-4 mm
8. instartělo + kladélko142 mm110 mm
 tykadlo61 mm51 mm
 přední noha63 mm57 mm
 střední noha54 mm52 mm
 zadní noha78 mm73 mm
 trn-9 mm

Miloslav Poulíček

 

Comments

     

    You must be registered and loged in for adding comments and discussion threads.