You are here » home articles geckos

geckos

Poznámky k chovu a rozmnožování gekonů rodu Phelsuma

Andrej Funk 15.11.2002 Viewed 8720 × Commented: 0 ×

Niedeliana - sborník přednášek z XXVIII. Národní konference teraristů a herpetologů ČR v Oseku u Duchcova, ČSTH, Praha, 2001, 7: 23-24

Gekoni rodu Phelsuma obývají Madagaskar, řadu ostrovů v Indickém oceánu a v omezené míře i přímo africký kontinent. V současnosti je známo 63 žijících taxonů (další 2 druhy bohužel činností člověka vymřely), z toho asi 38 druhů s řadou poddruhů (statut některých se podle názorů různých autorů mění z druhové na poddruhovou úroveň a naopak), přičemž mnohé byly objeveny a popsány zcela nedávno - např. Phelsuma malamakibo teprve v roce 2000 a P. hielscheri dokonce v roce 2001 (oba druhy z Madagaskaru).

Read more

Zkušenosti s chovem gekona Gehyra mutilata

Miloslav Poulíček 01.11.2002 Viewed 6609 × Commented: 0 ×

Akvárium terárium 7/1991

Rod Gehyra je poměrně rozsáhlý a v současné době zahrnuje 18 druhů (Gehyra oceanica objeven jako první v roce 1830, zatím poslední popsaný druh Gehyra robusta objeven v roce 1983), vyskytujících se v širokém zeměpisném areálu od Madagaskaru přes Asii a indomalajský výběžek po Austrálii, ostrovy Tichého oceánu, Mexiko a USA.

Read more

Gekon Lepidodactylus lugubris

Miloslav Poulíček 01.11.2002 Viewed 24621 × Commented: 0 ×

Akvárium terárium 3/1994

Gekoni rodu Lepidodactylus (Fitzinger, 1843) patří k drobným druhům, dosahujícím délky zpravidla kolem 10 cm. Celý rod čítá 16 druhů, z nichž většina byla popsána na přelomu 19. a 20. století (nejdříve L. lugubris v r. 1836 a naposledy L. lombocensis v r. 1919). Gekoni tohoto rodu se vyskytují v jižní a jihovýchodní Asii, na Filipínách, v Indoaustralské oblasti a v Oceánii. Dva druhy (L. lugubris a L. pusillus) se vyskytují i v Austrálii.

Read more

K chovu a rozmnožování afrického gekona Pachydactylus capensis vansoni

Miloslav Poulíček 01.11.2002 Viewed 8257 × Commented: 0 ×

Akvárium terárium 5/1994

Rod Pachydactylus (Wiegmann, 1834) patří k druhově nejrozšířenějšímu v celé jižní Africe. Jedná se o kontinentální africký endemit, zastoupený 26 druhy a asi 27 poddruhy (Wermuth 1965). Poslední 3 druhy byly popsány v roce 1959.

Read more

<< < 1 2 3 4 > >>