You are here » home articles geckos Chondrodactylus angulifer Peters, 1870, gekon

Chondrodactylus angulifer Peters, 1870, gekon

Author: Andrej Funk 08.01.2008 Category: geckos

cha_t.jpg

Čeleď: Gekkonidae (gekonovití) [řád Squamata - šupinatí, podřád Sauria - ještěři].

Výskyt: jihozápadní Afrika - poddruh C. a. angulifer Peters, 1870 poušť Kalahari na severu JAR, v jižní Botswaně, jižní a východní Namibii a C. a. namibensis Haacke, 1976 poušt Namib v západní Namibii.

Velikost: do 18 cm.

Pohlavní rozdíly: samci mají v dospělosti u kloaky zduřený kořen ocasu a už od narození zřetelné bílé skvrny na bocích (3-6 na každém boku). Samice tyto skvrny nemají, ale i v dospělosti jim zůstávají zřetelnější světlé příčné pruhy.

cha_female.jpg

Chov a odchov: žijí v polopouštních až pouštních převážně písčitých oblastech s řídkými porosty trav a keřů, ukrývají se v norách svých i hlodavců a štírů. Vhodné je proto terárium s prostornou plochou dna (nemají přísavné lamely a nešplhají po skle) s hlubší vrstvou jemného písku a úkryty z kusů kůry, kokosových skořápek či kamenů (dobře zabezpečených proti sesunutí a zavalení zvířat podhrabáním). Mají noční aktivitu. Denní teplota 26-30 °C (lokálně až 35 °C), noční 20-25 °C, v noci mírné rosení. Pro rozmnožování se doporučuje zimování 2 měsíce při 15-18 °C (Klátil 1993, 1999), ale úspěšné rozmnožení se zdařilo i bez zimování (Pokorný in verb. 2002). V přírodě loví hmyz (často brouky) a jiné bezobratlé, ale i malé gekony, např. rodu Colopus. V chovu krmení cvrčky a sarančemi, doplňkově larvami rodu Zophobas a myšaty, nepřekrmovat - jako pouštní zvířata jsou velmi žravá, ale mohou pak trpět tukovou degenerací. Chov v páru či samec s několika samicemi (samci jsou vzájemně agresivní). Kladou a zahrabávají ročně několik snůšek po 2 vápenitých, křehkých vejcích (19-22 x 13-17 mm), samec, event. samice je někdy pojídají. Inkubace ve spíše suchém substrátu s vyšší vzdušnou vlhkostí při 27-29 °C 60-80 dní (Henkel 1987) či 57-91 dní (Rösler 1995). Mláďata 62-70 mm, kontrastně příčně proužkovaná.

cha_male.jpg

Poznámka: při pocitu ohrožení mláďata a někdy i dospělci zaujímají obranný postoj - staví se vysoko na nohách s ocasem obloukovitě zdviženým a otočeným vzhůru a napodobují tak štíra. Někdy provedou i klamný útok a odskočí zpět.

Andrej Funk, Vladimír Vrabec
(podle Akvárium terárium, 2004, 47 (1): 45)

 

 

Comments

     

    You must be registered and loged in for adding comments and discussion threads.